ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Mrągowa na tle grupy porównawczej -
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA miasta

Korzystnie kształtuje się sytuacja społeczna Miasta. Bez zakłóceń realizowano zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. Miasto Mrągowo w tym obszarze prezentuje się najkorzystniej. Jest liderem w zakresie realizacji zadań zleconych z obszaru pomocy społecznej. Ponadto, w sprzyjającej sytuacji jest odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej oraz wskaźnik dotyczący porad lekarskich, co jest efektem realizowanej przez Miasto polityki zdrowotnej i senioralnej, a także wsparcia udzielonego mieszkańcom w okresie pandemii COVID-19.Wskaźniki w obszarze
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE