MIEJSKIE jednostKI organizacyjnE


wydatki na administrację publiczną w 2021 r.

8 898 166

+20,13%

do roku 2020urząd miejski w mrągowieDokumenty regulujące pracę miasta i Urzędu


Statut miasta mrągowo

Statut przyjęty uchwałą Nr L/7/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 października 2018 r. z późn. zm.

W 2021 r. Rada Miejska nie dokonała zmian w treści Statutu Miasta Mrągowo.


regulamin organizacyjny urzędu miasta

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Mrągowo przyjęty zarządzeniem Nr 22/2021 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mrągowie z późn. zm.

W 2021 r. Burmistrz Miasta dokonał zmian w treści Regulaminu trzykrotnie:

  • zarządzaniem Nr 45/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2021 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego w Mrągowie;

  • zarządzaniem Nr 68/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2021 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego w Mrągowie;

  • zarządzaniem Nr 73/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2021 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego w Mrągowie.


regulamin pracy urzędu Miasta

Regulamin Pracy Urzędu Miasta Mrągowo przyjęty zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

W 2021 r. Burmistrz Miasta Mrągowo nie dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mrągowie.


zatrudnienie w urzędzie miejskim w Mrągowie w 2021 r.


W 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie zatrudniano 85 pracowników, z czego 94% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 5 pracowników. ówną przyczyną zwolnień było zakończenie okresu obowiązywania umowy.


urząd w liczbach


13 507

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2021 r.


w tym:

2 728

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie

14 184

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2021 r.


w tym:

798

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

5 771

założonych spraw w 2021 r.Ponadto, w 2021 r., w Urzędzie Miejskim w Mrągowie wydanych zostało 7.750 decyzji. Aż 93% z nich wydane zostało przez Referat Finansów i Budżetu. Drugim najczęściej generowanym dokumentem w Urzędzie były różnego rodzaju odpisy. Urząd Stanu Cywilnego wydał ich 3.703, łącznie natomiast przygotowano 3.873 tego typu dokumentów. Kolejnym najczęściej przekazywanym rodzajem dokumentu były zaświadczenia w łącznej liczbie 1.333, najwięcej z nich wydane zostało przez osobę na stanowisku ds. ewidencji ludności.Jednostki organizacyjne miastaprzedszkole publiczne nr 1 "Stokrotka"


Mrągowo ul. Brzozowa 7a


Dyrektor: Elżbieta Połomka

Zatrudnienie w 2021 r.: 40 pracowników

przedszkole publiczne nr 2 "bajka"


Mrągowo ul. Kopernika 2


Dyrektor: Iwona Kropiwnicka

Zatrudnienie w 2021 r.: 28 pracowników


szkoła podstawowa nr 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MRĄGOWIE


Mrągowo ul. Kopernika 2


Dyrektor: Dariusz Żyłowski

Zatrudnienie w 2021 r.: 204 pracowników

szkoła podstawowa nr 4 im. GEN. Stefana Grota Roweckiego


Mrągowo os. Mazurskie 12


Dyrektor: Wojciech Kordaczuk

Zatrudnienie w 2021 r.: 111 pracowników


Młodzieżowy Dom Kultury


Mrągowo os. Mazurskie 12


Dyrektor: Ewa Gnoza

Zatrudnienie w 2021 r.: 12 pracowników

Miejski ośrodek pomocy społecznej


Mrągowo ul. Wyspiańskiego 1


Dyrektor: Monika Oleszkiewicz-Adamska

Zatrudnienie w 2021 r.: 48 pracowników


Środowiskowy Dom Samopomocy


Mrągowo ul. Królewiecka 34


Kierownik: Marianna Wilk

Zatrudnienie w 2021 r.: 16 pracowników

Mrągowskie Centrum Kultury


Mrągowo ul. Warszawska 26


Dyrektor: Agnieszka Michalska

Zatrudnienie w 2021 r.: 31 pracowników
Spółki MiejskieMiasteczko Westernowe "Mrongoville" Sp.z o.o.


Mrągowo ul. Kopernika 11


Dyrektor: Radosław Nowosielski

Zatrudnienie w 2021 r.: 1 pracownik

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.
Mrągowo os. Parkowe 2


Dyrektor: Przemysław Budzyński

Zatrudnienie w 2021 r.: 45 pracowników


Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.


Mrągowo os. Mazurskie 1A


Dyrektor: Andrzej Wołosz

Zatrudnienie w 2021 r.: 61 pracowników

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” sp. z o.o.


Mrągowo ul. Kopernika 11


Prezes: Janusz Pabich

Zatrudnienie w 2021 r.: 22 pracowników