ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Mrągowa na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.



KRÓTKA OCENA miasta

Analiza aktywności gospodarczej Miasta Mrągowo na tle miast o podobnych parametrach wskazuje, że pod względem wielu analizowanych parametrów miasto jest liderem. Dotyczy to chociażby % powierzchni Miasta pokrytej MPZP, która w przypadku Miasta Mrągowa wynosi ponad 80%. To znacząco ułatwia i przyśpiesza procesy inwestycyjne. Miasto Mrągowo wypada korzystnie biorąc pod uwagę wskaźnik strukturę własnościową przedsiębiorstw, który przekłada się na również wysoki poziom uzyskiwanych wpływów z tytułu PIT i CIT. Analiza obszaru gospodarczego potwierdza, że dodatkowej uwagi ze strony władz miasta wymaga realizowana polityka podatkowa. Nieznaczną poprawę sytuacji zanotował wskaźnik dotyczący bezrobocia długotrwałego, lecz nadal znajduje się on w niesprzyjającej pozycji.



Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA