ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Mrągowa na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na dobrą pozycję mrągowskiej edukacji w porównaniu do miast w grupie porównawczej. Miasto po raz kolejny osiągnęło najwyższy wskaźnik liczebności oddziałów w szkołach podstawowych. Należy również wskazać na korzystną zmianę jaka nastąpiła w przypadku wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli. W 2021 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Ww. wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2021 r. i na tle jednostek o podobnych parametrach wpłynął na pogorszenie pozycji miasta w grupie porównawczej. Nadal znajduje się ona w sprzyjającej sytuacji, lecz może to się zmienić w kolejnych latach.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA