ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Mrągowa na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA miasta

Najważniejszy parametr finansowy świadczący o bezpieczeństwie finansowym i zdolności kredytowej JST plasuje Miasto Mrągowo na umiarkowanie dobrej pozycji względem miast w grupie porównawczej. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 5%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Warto również zwrócić uwagę na koszty obsługi zadłużenia, które z roku na rok sukcesywnie maleją i znajdują się w bardzo sprzyjającej sytuacji względem porównywalnych miast. Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że Miasto Mrągowo na tle gmin w grupie porównawczej realizuje zoptymalizowaną politykę wydatkową. Świadczy o tym sprzyjająca pozycja Miasta w zakresie wskaźnika wydatków bieżących na mieszkańca oraz udziału wydatków na administrację w wydatkach bieżących.Wskaźniki w obszarze BUDŻET