OCENA OGÓLNA


Sytuacja Mrągowa na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA MIASTA

Miasto Mrągowo niezmiennie znajduje się w grupie porównawczej 26 gmin miejskich, pełniących funkcje pozarolnicze. Do grupy porównawczej Miasta Mrągowo należą takie miasta jak Kołobrzeg, Ostróda, Lidzbark Warmiński, Giżycko, Zakopane, Ciechocinek czy Augustów . Ocena stanu miasta na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem w przypadku większości wskaźników sytuacja Mrągowa została opisana jako sprzyjająca, co jest sukcesem w grupie porównawczej składającej się ze znanych w całej Polsce miast. Oznacza to, że działania podjęte przez władze miasta w 2021 r. przełożyły się na realną poprawę i wysoką jakość życia mieszkańców.

Filarem działalności Miasta Mrągowa w 2021 r. pozostają:

  • sprawy społeczne oraz zdrowie, czyli dobrą sytuację w aspekcie społeczno-zdrowotnym Miasta;

  • wysoki poziom i standard nauczania, a zatem edukację dzięki dobrej organizacji i jakości kształcenia;

  • demografię, która stanowi podłoże i gwarantuje stabilny rozwój Miasta w pozostałych obszarach.