związki, stowarzyszenia i gminy partnerskie


Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020W 2021 r., na podstawie umowy nr 13/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., kontynuowane były działania w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W skali całego roku koszt kwalifikowany zrealizowanych zadań wyniósł 30.718,98 zł, z wkładem własnym w wysokości 4.607,85 zł.


W ramach projektu:

 • Zaprojektowano i wydrukowano foldery promocyjne oraz wielojęzyczne wizytówki inwestycyjne dla projektu;

 • Stworzono i dostarczono koncepcję wizualno-funkcjonalną Systemu Informacji Gospodarczej dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.


Wśród innych działań realizowanych w 2021 r. w ramach współpracy wymienić można:

 • Uczestnictwo w konsultacjach społecznych nad projektem i projektami dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 - Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego”;

 • Realizację działań zmierzających do wybudowania na terenie Mrągowa elementów składowych Mazurskiej Pętli Rowerowej;

 • Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Zgromadzenie odbyło się dnia 28 września 2021 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach.


Zarząd Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 podjął 3 uchwały w 2021 r.:

 • Uchwałę Nr 150/ 2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia planu działania Stowarzyszenia na rok 2022;

 • Uchwałę Nr 151/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia rocznego planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2022;

 • Uchwałę Nr 152/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2022.Gminy PartnerskieZdjęcie przedstawia Burmistrza Mrągowa i Burmistrza Limanowej.

Burmistrza Miasta Mrągowo zaprosił burmistrzów wszystkich miast partnerskich na obchody 40. rocznicy Pikniku Country – Festiwalu Muzyki Country & Folk w Mrągowie.


Zaproszenia zostały wysłane drogą elektroniczną i tradycyjną do:

  • Burmistrza Grünberg, pana Franka Ide;

  • Burmistrza Condom, pana Jean-Francois Rousse;

  • Burmistrza Zielonogradska, pana Koshevoy Sergeya;

  • Burmistrza Limanowej, pana Władysława Biedy.


Ze względów na pandemię Covid-19 partnerzy zagraniczni nie potwierdzili udziału. W obchodach wziął udział Burmistrz Limanowej.


Przez wzgląd na pandemię nie realizowano innych zadań, natomiast prowadzono korespondencje dotyczącą planowania działań w kolejnym roku kalendarzowym.