Zarządzenia Burmistrza Miasta


obszary Zarządzeń Burmistrza Miasta


W 2021 r. Burmistrz Miasta Mrągowo wydał w sumie 394 zarządzenia. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez burmistrza dotyczyła nieruchomości komunalnych. Drogą zarządzenia ogłaszano nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę czy sprzedaży.


Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez burmistrza były finanse Miasta. Zarządzenia odnosiły się przede wszystkim do dokonywania zmian w uchwale budżetowej.


Znaczna część zarządzeń obejmowała również przyjmowanie sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych oraz Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej z dziedzin takich jak kultura oraz sport.


Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta