REALIZACJa UCHWAŁ RADY miejskiej


OBSZARY UCHWAŁ RADY MiejskiejW 2021 r. Rada Miejska w Mrągowie podjęła 136 uchwał. Zdecydowana większość uchwał podjętych przez Radę dotyczyła kwestii finansowych miasta. Uchwały obejmowały przede wszystkim zmiany w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej miasta.


Drugim z najczęściej poruszanych na sesjach obszarów były sprawy organizacyjne i ustrojowe. Na ich mocy m.in. powoływano członków poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.


Spora część uchwał odnosiła się również do mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo oraz spraw z zakresu gospodarki komunalnej.Realizacja uchwał Rady Miejskiej