SAMORZĄD miasta mrągowo


WŁADZE miasta Mrągowo

Burmistrz Miasta Mrągowo

Stanisław Bułajewski

Burmistrz Miasta Mrągowo

Zastępca Burmistrza Miasta Mrągowo

Tadeusz Łapka


Zastępca Burmistrza Miasta Mrągowo

Sekretarz Miasta Mrągowo

małgorzata Chyziak

Sekretarz Miasta Mrągowo

Skarbnik Miasta Mrągowo

Aneta Romanowska

Skarbnik Miasta MrągowoUrząd Miejski w Mrągowie


ul. Królewiecka 60A

11-700 Mrągowo


Sekretariat:


tel.: +48 89 741 90 00

fax: +48 89 544 40 31

sekretariat@mragowo.um.gov.pl


Poniedziałek: 8:00-16:00

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30RADA Miejska w mrągowie

Przewodniczący Rady miejskiej:Henryk NikonorWiceprzewodniczący Rady miejskiej:Bogdan Moroz


Marian Miksza

Pozostali członkowie Rady
Miejskiej:Waldemar Cybul


Rafał Czyżewski


Katarzyna Detyna


Jakub Doraczyński


Tomasz Doraczyński


Daniel Jakubas


Mirosław Moczydłowski


Tadeusz Orzoł


Dariusz Papiernik


Grzegorz Parda


Edward Płocharczyk (pełni funkcję radnego od 24.06.2021)


Agnieszka Pytel


Otolia Siemieniec (pełniła funkcję radnej do 30.04.2021)


Ewa Szałachowska


Dominik Tarnowski


Bogusław Wilk


Kamil Wojno


Robert Wróbel


Czesław Zyra


Działalność Rady Miejskiej w Mrągowie w 2021 r.

136

podjętych uchwał


76

zapytań i interpelacji zgłoszonych

do Burmistrza MiastaNagrody i wyróżnieniaZdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta Mrągowo z nagrodą.

KONKURS PAP „INNOWACYJNY SAMORZĄD”


Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym wyłaniane i nagradzane są najbardziej innowacyjne samorządy.


Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.


Szkolny Budżet Obywatelski, realizowany przez Urząd Miejski w Mrągowie, został wyróżnionym w konkursie „Innowacyjny Samorząd” zorganizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. To spore osiągnięcie, bo w wydarzeniu wzięło udział blisko 400 nowatorskich samorządowych działań.


– Szkolny Budżet Obywatelski to projekt innowacyjny, wprowadzony w 2019 roku. Mrągowo jest jednym z niewielu miast w kraju, które realizuje takie działania. Cieszę się, że zostało to docenione – mówi Stanisław Bułajewski, Burmistrz Mrągowa.Zdjęcie przedstawia osoby nagrodzone Złotymi Medalami Akademii Polskiego Sukcesu.


Zdjęcie przedstawiam dwa Złote Medale Akademii Polskiego Sukcesu.

AKADEMIA POLSKIEGO SUKCESU


Trzy Złote Medale Akademii Polskiego Sukcesu trafiły do Mrągowa. Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu, którym został nagrodzony Burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski został wręczony 23 lipca, podczas Pikniku Country. Akademia przyznała włodarzowi wyróżnienie „za dynamiczny rozwój Samorządu Terytorialnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 30-leciu samorządności w Polsce”.


25 września, podczas uroczystej gali w hotelu Robert’s Port, Akademia przyznała również złoty krążek Samorządowi Miasta Mrągowa „za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz działalność na rzecz dobra wspólnego”.

W tym roku Akademia nagrodziła również mrągowski Zakład Metalowy „Agromasz”, a także jego właściciela - Janusza Gruszczewskiego. Złoty medal trafił do firmy „za 30-letni dynamiczny rozwój rodzinnej firmy, uznanego w kraju i za granicą producenta maszyn rolniczych”.

Medale są dowodem na to, że nasze Miasto rozwija się, jest dobrze zarządzane i bardzo dobrze postrzegane na arenie całego kraju, co zauważyła Kapituła – mówi Burmistrz Mrągowa, Stanisław Bułajewski. – To zasługa nie tylko moja, ale przede wszystkim pracowników naszego urzędu i oczywiście mieszkańców miasta. Cieszę się, że już po niespełna trzech latach obecnej kadencji została zauważona ogromna dynamika pozytywnych działać w naszym mieście. Wspomnę również, że wśród dotychczasowych laureatów wyróżnień Akademii jest wiele znamienitości, a więc tym bardziej jestem zaszczycony, że znalazłem się w tym gronie.


Zdjęcie przedstawia premiera Morawieckiego i Burmistrza Mrągowa z dyplomem i odznaką honorową.


oDZNAKA ZA ZASŁUGI DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego to jednostopniowe polskie resortowe odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 roku.

Stanisław Bułajewski, Burmistrz Miasta Mrągowo został wyróżniony tą specjalną odznaką honorową. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie otrzymało także trzech innych samorządowców z województwa warmińsko-mazurskiego: Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda, Marcin Paliński - starosta nidzicki i Maciej Romanowski - starosta elbląski.


Zdjęcie przedstawia Polskę na czarnym tle.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2021


Ranking Samorządów gazety „Rzeczpospolita” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce.


Od 17 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.


Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Mrągowo, w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich uplasowało się na 33. miejscu, wyprzedzając wszystkie tego typu samorządy z województwa warmińsko-mazurskiego.

W porównaniu do zestawienia z ubiegłego roku to awans o 12 pozycji – mówi Burmistrz Mrągowa, Stanisław Bułajewski. – Dwa lata temu, gdy analizowany był rok 2018 (poprzednia kadencja samorządu), byliśmy na 348. miejscu. Obecny wyniki to dowód na to, że miasto rozwija się i idzie w dobrym kierunku.


Zdjęcie przedstawia nagrodę w Rankingu Water City Index 2020.


Zdjęcie przedstawiam burmistrza miasta Mrągowa z nagroda.


RANKING WATER CITY INDEX 2020


Ranking dotyczy wykorzystania zasobów wody w polskich miastach i stanowi kontynuację raportu wydanego w 2019 r.


W odróżnieniu do zeszłorocznej edycji, WCI 2020 został odrębnie przygotowany dla: metropolii (8), kategorii miast na prawach powiatu (58) oraz dla miast nie będących miastami na prawach powiatu, posiadających co najmniej 20 tys. mieszkańców (152). Mrągowo, w kategorii miast średniej wielkości, zajęło III miejsce.


Autorzy raportu poddali „wodnej” analizie w sumie 218 polskich miast w ramach 4 obszarów oraz 14 kategorii:


  • życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury);

  • kultura i ludzie (waterfront, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska);

  • zagrożenie (powódź, niedobór (susza), zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność samorządu);

  • gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny).