MRĄGOWSKA KARTA SENIORAZdjęcie przedstawia Mrągowską Kartę Seniora  - wzór

Program jest elementem realizowanej przez Gminę Polityki Społecznej. Celem Programu jest m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów z terenu Miasta Mrągowo, poprawienie jakości ich życia oraz zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej oraz rehabilitacyjnej.


Program ,,Mrągowska Karta Seniora” skierowany jest do osób po 60 roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Mrągowo. Seniorzy mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji i ofert, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy. Każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 60 lat, może korzystać z przygotowanych ofert, poprzez okazanie imiennej Mrągowskiej Karty Seniora.MRĄGOWSKA KARTA SENIORA - SZCZEGÓŁY

Karta może zostać wydana osobie, która ukończyła 60 lat i zamieszkuje na terenie Miasta Mrągowo.

Karta wydawana jest bezpłatnie, na czas nieokreślony, po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku.


Korzystanie ze zniżek możliwe jest wyłącznie przez Seniora za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości.

Wniosek o wydanie Karty można składać w Urzędzie Miejskim w Mrągowie

(pokój nr 24).111

Liczba wydanych kart w 2021 r.

3 166

Liczba wydanych kart ogółem w trakcie realizacji programu


38

Liczba partnerów programu ogółemKORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY


Zdjęcie prezentuje podpisanie umowy z nowym partnerem Mrągowskiej Karty SenioraKażdy Uczestnik Programu otrzymuje imienną Mrągowską Kartę Seniora i wykaz instytucji i firm, które udzielają zniżek i rabatów. Po otrzymaniu Karty, Senior może korzystać ze zniżek i rabatów przygotowanych specjalnie dla niego. Baza Partnerów, którzy przystępują do "Mrągowskiej Karty Seniora" rokrocznie się poszerza.

Partnerzy informują o realizacji Karty w swojej instytucji umieszczając znak "Tu honorujemy Mrągowską Kartę Seniora" w widocznym miejscu dostępnym dla mieszkańców.

Aktualny wykaz Partnerów Programu oraz oferowanych przez nich zniżek dostępny jest poniżej.Partnerzy Programu - SPRAWDŹ!