oświata i wychowanie


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

47,35%

-1,52 pp.

do roku 202020 401

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

9 660

Subwencja oświatowa
na ucznia

10 740

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Miasta Mrągowo w 2021 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

36 880 323

-9,02%

do roku 2020