realizacja zadań w ramach pożytku publicznego


Wartość przyznanych dotacji w ramach realizacji

zadań pożytku publicznego w 2021 r.

461 510udzielone dotacje w ramach pożytku publicznego w 2021 r.Zdjęcie przedstawia młodzież w strojach harcerskich.
Zdjęcie przedstawia spacerujących harcerzy z flagami Polski.
Zdjęcie przedstawia chłopców wyciskających sok z cytryny.
Zdjęcie przedstawia zebranie kobiet.


Zadanie publiczne pn. „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych”

Przyznano w 2021 r. - 25 000,00 zł

Wykonano w 2021 r. - 25 000,00 zł

Zadanie publiczne pn. ,,Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)”

Przyznano w 2021 r. - 254 000,00 zł

Wykonano za 2021 r. - 254 000,00 zł

Zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe, zajęcia ogólnorozwojowe)”

Przyznano w 2021 r. - 34 000,00 zł

Wykonano w 2021 r. - 34 000,00 zł

Zadanie publiczne pn. „Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia i szkolenie w zakresie pomocy przedlekarskiej”

Przyznano w 2021 r. - 23 000,00 zł

Wykonano w 2021 r. - 23 000,00 zł

Zadanie publiczne pn. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym”

Przyznano w 2021 r. - 23 000,00 zł

Wykonano w 2021 r. - 23 000,00 zł

Zadanie publiczne pn. „ Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Przyznano w 2021 r. - 13 110,00 zł

Wykonano w 2021 r. - 10 194,10 zł

Zadanie publiczne pn. „ Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne”

Przyznano w 2021 r. - 33 400,00 zł

Wykonano w 2021 r. - 33 241,35 zł

Granty na zadanie w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych

Przyznano w 2021 r. - 56 000,00 zł

Wykonano w 2021 r. - 56 000,00 zł


Zdjęcie przedstawia dzieci wykonujące prace plastyczne.
Zdjęcie przedstawia kobiety siedzące przy stołach.
Zdjęcie przedstawia sale i zgromadzonych w nich ludzi.
Zdjęcie przedstawia chłopięcej drużyny piłkarskiej.