CZYTELNICTWO GMINNE


Dotacja podmiotowa dla Bibliotek Publicznych w 2021 r.

536 200

+4,48%

do roku 20202 591

Liczba użytkowników Biblioteki w 2021 r.

26 181

Liczba odwiedzin w Bibliotece w 2021 r.

41 022

Liczba wypożyczeń w 2021 r.Wydarzenia biblioteczne w 2021 r.Zdjęcie przedstawia kobietę czytającą książkę.
Zdjecie przedstawia dwie kobiety, jedna z nich czyta książkę.
Zdjęcie przedstawia dzieci i młodzież.
Zdjęcie przedstawia kobietę z książką.


Biblioteka oprócz ustawowych zadań prowadziła w 2021 r. również działalność o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym:

  • organizując spotkania z pisarzami, promocje książek, kiermasze, akcje głośnego czytania, konkursy, lekcje biblioteczne dla dzieci, wystawy, warsztaty fotograficzne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi,

  • współtworząc bibliografię regionalną na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, a także gromadząc dokumenty życia społecznego i współpracuje przy tworzeniu Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej,

  • skupiając w działaniach wokół siebie lokalne środowiska poetyckie, Dyskusyjny Klub Książki oraz współpracując ze stowarzyszeniami, organizacjami, bibliotekami gminnymi i szkołami,

  • włączając się w ogólnopolskie projekty: Tydzień Bibliotek, Dni Bajki, Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe Czytanie, promuje region, jego historię i osobliwości, gromadząc dokumenty życia społecznego,

  • oferując usługi w zakresie nabywania umiejętności poruszania się w sieci i przeszukiwania dostępnych w niej zasobów informacyjnych, zapewniając dostęp do oprogramowania komputerowego, sieci komputerowych oraz platform czytelniczych, m.in.: Ibuk Libra, Legimi, EmpikGo, Biblio ebookpoint.

Realizacja tych zadań odbywa się przy ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Utrzymywany jest ścisły kontakt z przedszkolami mrągowskimi, z którymi na zasadach partnerstwa organizowanych jest wiele przedsięwzięć animacyjnych, co później przekłada się na popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych. Wspólne przedsięwzięcia organizowane są z udziałem seniorów, przedstawicieli zawodów cieszących się zainteresowaniem wśród dzieci - strażak, policjant, leśnik. Dzięki pozyskiwaniu środków finansowych z Gminnych Programów Profilaktycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii sfinansowano warsztaty fotograficzne prowadzone przez profesjonalnego fotografika Waldemara Bzurę, a efekty zajęć mieszkańcy Mrągowa i turyści mogli obejrzeć w formie wystaw fotograficznych organizowanych w bibliotece. Biblioteka Miejska w Mrągowie, w oparciu o porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie, przynajmniej na podstawowym poziomie, realizuje zadania biblioteki powiatowej, służąc doradztwem dla mniejszych bibliotek gminnych Powiatu Mrągowskiego.