demografia i przedsięwzięcia prorodzinne


Liczba mieszkańców na koniec 2021 roku

20 240

-1,79%

do roku 2020556

Zameldowania na

pobyt stały

726

Wymeldowania

pobytu stałego

126

Liczba

urodzeń

325

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba mieszkańców Miasta Mrągowo spadła o 1,79% w stosunku do roku poprzedniego. Na spadek znaczący wpływ miała ponad dwukrotnie większa liczba zgonów od liczby urodzeń. Spadek liczby ludności jest także spowodowany przewagą osób dokonujących wymeldowania nad osobami zameldowującymi się na pobyt stały.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat