BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.

150 088

-55,74%

do roku 2020W 2021 r. na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 150 087,85 zł. Zdecydowana część poniesionych wydatków dotyczyła zadań o charakterze majątkowym (117 825,00 zł), z czego znaczna część stanowiła dopłaty do zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Mrągowie oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

17 738,97 zł wydatkowano na funkcjonowanie i działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie.

Bezpieczeństwo w Mieście Mrągowo w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MRĄGOWIE13

Liczba akcji ratowniczych OSP w 2021 r.

13

Łączna liczba wyjazdów OSP w 2021 r.

6

Przeprowadzone pogadanki z zakresu prewencji w 2021 r.


Z uwagi na pandemię koronawirusa w 2021 r. OSP w Mrągowie ograniczyło działalność kulturalną, jednakże aktywnie angażowało się w kampanię informacyjną dotyczącą profilaktyki oraz szczepień przeciwko COVID-19. Druhowie prowadzili kolportaż ulotek na terenie całego Miasta.


W zakresie pozostałej działalności druhowie OSP w Mrągowie prowadzili również działania edukacyjne skierowane do uczniów oraz mieszkańców miasta, jak również angażowali się w działalność charytatywną.

Zdjęcie przedstawia dwóch strażaków OSP w Mrągowie.
Zdjęcie przedstawia wóz strażacki.
Zdjęcie przedstawia dziecko trzymające wąż strażacki.
Zdjęcie przedstawia dziecko lejące wodę z węża strażackiego.
Zdjęcie przedstawia strażaka pokazującego pozycję bezpieczną.
Zdjęcie przedstawia strażaka pokazującego masaż serca wykonany na manekinie.